Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Výběr školného a stravného  :

 

MŠ Slezská : 13.5.2019

MŠ Štefánikova : 14.5.2019

MŠ Janáčkova :  15.5.2019

 


 

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2018 - 2019 na dobu od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 ve výši 200,- Kč/měsíčně

ŠKOLNÉ

Děti 3 – 6 let

Poslední rok před nástupem do ZŠ

s OŠD

měsíční

200,-

0,-

0,-

 

 

Prominutí úplaty

Úplatu neplatí zákonný zástupce dítěte:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Spolu s podáním „Žádosti o osvobození“, kterou si vyzvednou zákonní zástupci v MŠ, jsou tito povinni prokázat pobírání příspěvku „Potvrzení o přiznaných dávkách SSP“ – vyřízení na kontaktním místě ÚP (úřad práce) a hlásit v průběhu roku veškeré změny.

 

 

 

2. ÚPLATA ZA STRAVNÉ 

STRAVNÉ

 

celodenní

33,-Kč

polodenní

26,-Kč

7-leté

35,-Kč

 

 

Číslo účtu :

Číslo účtu 107- 4180110247   kód banky příjemce platby (naše zařízení):.0100

 

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout  <<ZDE>>
 

Platby v hotovosti : po dohodě s vedoucí školní jídelny p. Majdovou ( 731 688 278 ).

 

Školní stravování
 

1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje vlastní školní kuchyně. Při přípravě jídel postupuje ŠJ dle platných vyhlášek o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami zdravé výživy.
 

2. Ve výjimečných případech může řed.školy povolit výjimku (na základě lékařského potvrzení) a dítě s dietou se v MŠ stravovat nemusí.
 

3. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.
 

4. Podávání vlastní stravy z domova je v předškolním zařízení nepřípustné.
 

5. V rámci „pitného režimu“ mají děti ve třídě po celou provozní dobu k dispozici nápoj. Mohou se tak napít dle vlastního pocitu žízně.
 

6. Řádně odhlášené obědy – viz výše - budou odečteny v následujícím měsíci.
 

7. Vyúčtování - přeplatky v hotovosti se provádí k 31.12. a 30.6. kalendářního roku. Zákonní zástupci si přeplatky vyzvednou v hotovosti u ved.ŠJ.
 

8. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. 


kluk1.jpg