Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace a pokyny rodičům k přijímání dětí do:

Mateřské školy, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace

 pro školní rok 2017/2018

 • Děti jsou přijímány do mateřské školy k celodennímu provozu na základě písemné žádosti rodičů, zákonných zástupců dítěte
 • Rodiče obdrží tyto formuláře: evidenční list, potvrzení o přidělení registračního čísla, přihlášku ke stravování + potvrzení k povolení inkasa, souhlas s fotografováním a použitím rodného čísla ( pro interní potřeby ) , které odevzdají ve své MŠ do 29.04.2016
 • Dítě může být přijato do předškolního vzdělávání pouze v případě, že je řádně očkováno.
 • Na základě kritérií se do 30 dnů od podání žádosti rozhodne ředitelka školy o přijetí dítěte do MŠ a seznam s přijatými dětmi (děti budou zapsány do seznamu pod registračním číslem) vyvěsí na dveřích a na webových stránkách MŠ

 

 • Veškeré informace o přijímání dětí  Vám poskytne:

ředitelka mateřské školy Slezská 778: PhDr. Bc Jana Buzková
     ( 558 997 044 )

sekretářka mateřské školy Slezská 778 : Jana Černeková
     ( 558 997 044 )

vedoucí učitelka MŠ, Janáčkova : Lenka Laštůvková
     ( 558 997 042 )

statutární zástupce MŠ, Štefánikova :  Mgr. Táňa Bulawová
     ( 558 997 039 )

 

e-mail:  ms.slezska@volny.cz     web: www.msslezska.estranky.cz

 

Školné a stravné platí rodiče na měsíc dopředu. Platby probíhají :

 1. bezhotovostním převodem ( stažením z účtu zákonného zástupce dítěte, tuto platbu provádí vedoucí jídelny po písemné dohodě )
 2. hotově

O termínu výběru jsou rodiče informováni prostřednictvím vývěsek v mateřské škole a na webových stránkách školy.

Stravné na školní rok 2016/2017 činí                      

celodenní

30,-Kč

polodenní

23,-Kč

7-leté

32,-Kč

 

Školné              200,- Kč na měsíc

Školné se platí paušálně a je sníženo nebo prominuto zákonnému zástupci dítěte pouze:

 1. během prázdninového provozu ( sníženo)
 2. předškolním dětem ( prominuto - bezplatnost posledního ročníku MŠ nejvýše na 12 měsíců)
 3. prokáže - li zákonný zástupce pobírání dávek v hmotné nouzi, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli ( osvobozeno od úplaty )
 4. prokáže –li fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli ( osvobozeno od úplaty )

 

Provoz MŠ je: 6:00 – 16:00 hodin. ( mateřská škola je přístupna rodičům, zákonným zástupcům na čipový systém )

 

Přejeme dětem krásný pobyt v naší mateřské škole a rodičům spokojené děti.