Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Mateřské školy, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Věk dítěte

  • přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona bude vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky
  • u věku dítěte se bude posuzovat i jeho tělesná a duševní způsobilost

II.

Trvalý pobyt

  • přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Třinci

III.

Sourozenci dítěte

  • budeme přihlížet i ke skutečnosti, že mateřskou školu již navštěvuje sourozenec dítěte

IV.

Povinné očkování

  • dítě musí mít potvrzení od pediatra, že je řádně očkováno

V.

Samoživitel

  • na základě posouzení individuální potřeby, budeme přihlížet i ke skutečnosti, zda je zákonný zástupce samoživitel

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Body

Doba podání přihlášky                     

1 rok

2

2 roky

3

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt dítěte v obci

10

Trvalý pobyt dítěte mimo obec

0

Věk dítěte

2 roky ( dítě, které nedovrší k 1.9.2016 3 let )

0

3 roky

5

4 roky

10

5 let

15

Ostatní

MŠ navštěvuje sourozenec

5

Dítě je řádně očkováno

20

Celkem :

 

 

    

PhDr. Bc. Buzková Jana, ředitelka mateřské školy